Iechyd Cyhoeddus Cymru – Gweithio Gyda’n Gilydd | Public Health Wales – Working Together

Annwyl Rhanddeiliad

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn falch i agor ein Hymgynghoriad Cyhoeddus ar ein Hamcanion Strategol Cydraddoldeb 2020-2024.

Gofynnwn yn garedig i chi ddarparu eich adborth ar y ffurflen sydd wedi’i hatodi. Cynhaliwn ddigwyddiadau ymgynghori, ac mae eich gwahoddiad ar gyfer rhain wedi’i atodi.

Edrychwn ymlaen at glywed yn ôl gennych chi.

Phil Bushby

phil.bushby@wales.nhs.uk

www.iechydcyhoedduscymru.org

Gwahoddiad Gweithio Gyda’n Gilydd Cymraeg (PDF, 130KB)

Dogfen Ymgynhoriad CCS (DOC, 365KB)


Dear Stakeholder

Public Health Wales are pleased to open our Public Consultation on our Strategic Equality Objectives for 2020–2024.

We kindly ask you to provide your feedback using the attached form. We will be running consultation events, and your invitation to attend is attached.

We look forward to hearing from you.

Phil Bushby

phil.bushby@wales.nhs.uk

www.publichealthwales.org

Working Together Invitation English (PDF, 132KB)

SEP Consultation Document V4 (DOC, 615KB)

Prev
Next